ثبت شکایات

در صورت وجود هرگونه ناهماهنگی در فرآیند خرید و تحویل کتاب و وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد می‌توانید با شماره تلفن ۳۷۷۴۴۶۵۰–۰۲۵ تماس حاصل فرمایید.

 

فرم ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات